Zebranie Wiejskie

Posted on: czw., 06/06/2024 - 08:48 By: Tomasz Smolarski
Pisarzowice centrum

Sołtys oraz Rada Sołecka zapraszają Mieszkańców sołectwa Pisarzowice na Zebranie Wiejskie – sprawozdawcze za 2023 rok.


Zebranie odbędzie się w dniu 16.06.2024 r. (niedziela) o godz. 08:15 w Gminnym Centrum Działań Twórczych w Pisarzowicach (Wiejski dom kultury).


Porządek Zebrania Wiejskiego Mieszkańców Sołectwa Pisarzowice


1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
3. Wybór Protokolanta Zebrania.
4. Przedstawienie porządku Zebrania oraz głosowanie nad jego zatwierdzeniem.
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2023 rok.
7. Przeniesienie środków Fundusz Sołecki oraz podjęcie uchwały
8. Wystąpienie Burmistrza Wilamowic.
9. Wystąpienie zaproszonych gości.
10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
11. Podjęcie uchwały zebrania wiejskiego.
12. Zakończenie Zebrania Wiejskiego.

Pisarzowice centrum