Wersja do wydruku

Dożynki parafialne w Pisarzowicach

Dożynki parafialne  w Pisarzowicach

„Pustoszeją już zagony
w cieniu brzóz przekwita wrzos
i osnuwa babie lato
świerszcza skrzypce zżęty kłos
choć skończony żniwny czas
za rok wróci jeszcze raz jeszcze raz
przy ołtarzu poświęcony
wieniec przyjmie gospodarz”

Tą przepiękną pieśnią zespół regionalny „Pisarzowianki” rozpoczął 14 września w naszej parafii ,w kościele pw. Św.Marcina dożynki parafialne.
Dożynki te były ukoronowaniem całorocznej pracy rolników. Od wielu już lat obchodzone są w naszej wiosce w kościele parafialnym.

PIELGRZYMKA DO CZĘSTOCHOWY

 6 sierpnia 2014r. z Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Hałcnowie wyruszyło ok.1,5 tysiąca pielgrzymów w 8 grupach w tym  jedną grupę stanowili pielgrzymi z Węgier.
Była to XXIII Pielgrzymka Diecezji Bielsko-Żywieckiej do Częstochowy. Główny przewodnik to ks. Józef  Walusiak.
Uczestnicy pielgrzymki mieli do pokonania 180km. Idąc na Jasną Górę łączyli się z pielgrzymami maszerującymi z Andrychowa, Oświęcimia, Czechowic-Dziedzic i Cieszyna.
Z Pisarzowic także szli pielgrzymi, wśród nich były też członkinie Koła Gospodyń Wiejskich.
Jak co roku nasza wieś Pisarzowice częstowała pątników upieczonymi kołaczami z serem i jabłkami, a także  kawą , herbatą i innymi napojami chłodzącymi
Częstowani byli także jabłkami, pomidorami , które przynieśli mieszkańcy Pisarzowic .

Dożynki Diecezjalno – powiatowo - gminne w Czańcu

Dożynki to uroczystość kultywowana od zamierzchłych czasów, a głównym akcentem dożynek jest Msza Św. Dziękczynna. Są ukoronowaniem całorocznej pracy rolników, a w tym roku z uwagi na pogodę w szczególności.
Mottem dożynek diecezjalno-powiatowo-gminnych w Czańcu były słowa ks.bpa Józefa Zawitkowskiego
„Panie dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego Kościoła
bo Tyś do końca nas umiłował, do końca nas umiłował”.
Na stadionie LKS w Czańcu odbyły się tegoroczne dożynki, była to okazja to wspólnego podziękowania za tegoroczne plony.
Co ciekawe z Czańca wywodzą się „korzenie” naszego świętego Jana Pawła II, to tutaj mieszkał ( był rolnikiem) pradziadek Karola Wojtyły.
Gospodarzami święta plonów w regionie byli: Ordynariusz Diecezji Bielsko-Żywieckiej ks. bp Roman Pindel, Starosta Bielski Andrzej Płonka, Wójt Gminy Porąbka Czesław Bułka.

PISARZOWICE W HORNEJ SÚČY

Horna Sùča to zaprzyjaźniona z Pisarzowicami przepiękna górska miejscowość leżąca w regionie Trencin. Zamieszkuje ją 3417 mieszkańców. Jest częścią Białych Karpat, a leży na wysokości 315 m n.p.m. Najwyższy szczyt to Jawornik 783 m n.p.m. Jest tam wiele atrakcji turystycznych i kulturalnych, a najbardziej znany to festiwal dychových hudieb „Okolo Súče”. W tym roku 29 czerwca odbyła się już 24 edycja tego festiwalu na którym występowały orkiestry słowackie i czeskie, a od kilku lat występuje także zespół „Pisarzowianki”, który zapraszany jest wraz z delegacją z Pisarzowic przez starostę Juraja Ondračkę.

Uchwała Zebrania Wiejskiego w Pisarzowicach

Dzień Kobiet w Pisarzowicach

„Raz do roku jest taki dzień, który przemija jak piękny sen

Wszystkie kobiety, panie i matki w dniu tym dostają od panów kwiatki”.

 

I tak już jest od 105 lat bo tak długa jest historia Święta Kobiet. W Pisarzowicach ten dzień wpisany jest w tradycje Koła Gospodyń Wiejskich i od wielu już lat jest dniem szczególnym dla naszych pań. Zawsze jest odświętnie i wesoło. W tym roku był to dzień szczególny dla tych członkiń, które z rąk Prezesa Rejonowego Związku Rolników, Kółek
i Organizacji Rolniczych pani Danuty Kożusznik oraz Przewodniczącej Rady Kobiet pani Antoniny Górnej otrzymały wyróżnienie „ORDER SERCA MATKOM WSI”.

Pięć wieków szkolnictwa w Pisarzowicach

W dniu 22 lutego w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pisarzowicach odbyło się sympozjum naukowe na temat: „ Pięć wieków szkolnictwa w Pisarzowicach” zorganizowane przez Parafię Św. Marcina
w Pisarzowicach, Akcję Katolicką oraz placówki oświatowe Pisarzowic.

Zebranych gości przywitał ks. proboszcz Janusz Gacek. Następnie wykład na temat: „Szkolnictwo na ziemiach polskich ze szczególnym uwzględnieniem księstwa oświęcimskiego” wygłosił prof. dr hab. Antoni Barciak (Uniwersytet Śląski).

Dr. Jan Rodak (ATH Bielsko-Biała) w swoim wykładzie pod tytułem: „Szkoła w Pisarzowicach w okresie staropolskim” wyjaśnił, jakie były początki szkolnictwa w Pisarzowicach, opowiadał  również o żyjącym
w XVII wieku proboszczu w Pisarzowicach i Kętach, ks. Grzegorzu Janie Zdziewojskim.

Nauczyciele historii ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum przygotowali prezentacje o szkolnictwie
w Pisarzowicach w latach 1772-1945.

Zebranie wiejskie

Informuje się zainteresowanych mieszkańców, że w dniu 23 marca o godz. 815 w Sali OSP odbędzie się zebranie wiejskie. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 

Sołtys

Stanisław Peszel

Spotkanie noworoczne w Pisarzowicach.

Zespół regionalny „Pisarzowianki” rozpoczął koncertem kolęd i pastorałek tradycyjne spotkanie noworoczne w Pisarzowicach.

Sala OSP odświętnie udekorowana przez panią Urszulę Kucharską stwarzała nastrój i magię nadal trwających świąt bożonarodzeniowych, a śpiew wraz z zespołem wszystkich szacownych gości potęgował atmosferę wzajemnej życzliwości.

Wszystkich zgromadzonych na tradycyjnym spotkaniu noworocznym powitał jego organizator sołtys Stanisław Peszel. Nie zabrakło burmistrza Wilamowic pana Mariana Treli, proboszcza pisarzowskiej parafii księdza Janusza Gacka, radnego rady powiatu pana Jerzego Kubika, radnych rady miejskiej i rady sołeckiej, dyrektorów szkół i przedszkola oraz prezesów wszystkich działających w Pisarzowicach organizacji społecznych.

Spotkanie było okazją do podsumowania roku 2013, a także wstępnych planów na rozpoczynający się rok 2014. Było też okazją do podziękowań i życzeń. A uczynili to: sołtys Pisarzowic, burmistrz Wilamowic, ksiądz proboszcz, radny pan Kubik i przewodnicząca KGW Cecylia Puzoń.