Aktualności z Pisarzowic - Sołectwo Pisarzowice

Przejdź do treści

Menu główne:

Zebranie Sprawozdawczo-Programowe KGW”Strażniczki Tradycji” w Pisarzowicach.
Pierwszy kwartał ,każdego roku to Zebrania Sprawozdawcze czy Wyborcze  organizacji działających w naszej miejscowości, kończy ten okres Zebranie Wiejskie, planowane w tym roku na 29 kwietnia br.
13 marca w sali WDK zebrały się członkinie naszego Koła i zaproszeni goście ,by uczestniczyć w Zebraniu Sprawozdawczo-Programowym za ubiegły rok. Wśród zaproszonych gości obecny był burmistrz Wilamowic Marian Trela, sołtys Pisarzowic Stanisław Peszel, prezes OSP Tadeusz Łaś, prezes LKS”Pionier”Jerzy Wróbel,prezes Kółka Rolniczego Andrzej Sternat, kierownik WDK Urszula Kucharska, pani Prezes RZK.RiOR oddz. Bielsko-Biała Danuta Kożusznik nie mogła dojechać,ale przekazała wszystkim uczestnikom owocnych obrad.

Galeria
REGULAMIN KONKURSU


WIEJSKI DOM KULTURY
 
Po wielu latach oczekiwań rusza remont Domu Kultury w Pisarzowicach. A ma on już swoją 89-cio  letnią tradycję.
Dnia 29 września 1929 roku pod łaskawym protektorem pana wojewody krakowskiego dr Kwaśniewskiego, pana wicewojewody dr Ducha, oraz pana starosty bielskiego Strzelbickiego został poświęcony kamień węgielny pod budowę Domu Ludowego w Pisarzowicach. Przez lata na różne sposoby służył mieszkańcom Pisarzowic. Upływ czasu sprawił jednak, że zaistniała pilna potrzeba jego generalnego remontu, który zabezpieczy ten budynek przed wilgocią i spowoduje że stanie się on bardziej funkcjonalny. Taki na miarę XXI wieku. Autorem projektu przebudowy z maja 2012 roku jest pan mgr inż. arch. Andrzej Grobelny. Jest to duże i kosztowne przedsięwzięcie wycenione w sumie na 2,57 mln zł. Musi więc być rozłożone w czasie. Na rok bieżący zarezerwowana jest kwota 600 tyś zł. Rok 2019 pochłonie najwięcej środków bo 1,55 mln zł, zaś końcowy etap w 2020 roku zamknie się kwotą 350 tyś zł. Te wszystkie prace w konsekwencji poprawią w sposób zdecydowany warunki spotkań młodzieży i mieszkańców, oraz podniosą estetykę tej części Pisarzowic. Czekamy na to z utęsknieniem.
 
 Sołtys Pisarzowic
 Stanisław Peszel
WALNE ZEBRANIE OSP PISARZOWICE
Dnia 10 lutego br. na sali OSP w Pisarzowicach była doniosła uroczystość. Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym OSP zostały  wręczone dwa odznaczenia. Ale przejdźmy do początku.
O godzinie 17:00 prezes OSP Tadeusz Łaś otworzył zebranie Rozkazem; „Poczet Sztandarowy Sztandar Wprowadzić”.Na salę został uroczyście wprowadzony sztandar jednostki. Po przywitaniu zebranych druhów, druhny, i gości w osobach : Komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej bryg. Zbigniew Mizera,Burmistrz Gminy Wilamowice Marian Trela, Radna Sejmiku Śląskiego Danuta Kożusznik, Radni Rady Powiatu pani Dorota Nikiel, pan Jerzy Kubik, Radni Gminy Wilamowice; panowie Grzegorz Cieślak, Maciej Derbin, Andrzej Nycz, Damian Bogacz, Sekretarz Zarządu oddziału powiatowego ZOSP RP dh Roman Jędrzejko, Wiceprezes Zarządu Gminnego ZOSP RP dh Jacek Wójcik, prezesi organizacji działających w naszej miejscowości,dyrektor przedszkola pani Grażyna Jurasz, delegacje z sąsiednich jednostek OSP, przedstawicielki Hufca Beskidzkiego Związku  Harcerstwa Polskiego, sponsorzy oraz muzycy orkiestry dętej działającej  przy OSP w Pisarzowicach.


Galeria zdjęć
Powstaje Gminna Rada Seniorów
W dniu 1lutego br. z inicjatywy p. Henryka Wójtowicza  wiceprzewodniczącego Śląskiej Rady ds. Seniorów doszło do spotkania przedstawicieli Seniorów z Burmistrzem Gminy Wilamowice p. Marianem Trelą, w sprawie utworzenia Gminnej Rady Seniorów.
W skład delegacji  Seniorów wsi Pisarzowice weszli:
Grzegorz  Klecha - członek koła Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów
Tadeusz  Łaś  - członek koła PZERiI oraz prezes zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Pisarzowicach
Bolesław  Michalski - wiceprzewodniczący koła PZERiI w Pisarzowicach
Krystyna  Peszel  - członek koła PZERiI  w Pisarzowicach
Henryk  Wójtowicz - wiceprzewodniczący Śląskiej Rady ds. Seniorów.
Spotkanie było bardzo owocne i przebiegało w życzliwej atmosferze.
Pan Burmistrz z aprobatą odniósł się do utworzenia Gminnej Rady Seniorów. Ustalono termin następnego spotkania, na którym p. Henryk Wójtowicz przedstawi projekt  Statutu Gminnej Rady Seniorów Gminy Wilamowice.

                                                                                                               Opr. H.W.

Pisarzowice 1.02.2018r.

Zdjęcia
Zakończenie okresu Bożego Narodzenia przez Z.R.”Pisarzowianki”
…..witamy Ciebie narodzony Panie
   choć w wielu sercach jeszcze zimny chłód
  my zapraszamy Ciebie na mieszkanie
  spraw Twą miłością przemienienia cud” (...)

W Święto Matki Boskiej Gromnicznej-Święto Matki „ strzegącej od wszelkiego złego”, zespół zakończył okres Bożego Narodzenia, który trwa najdłużej w naszym kraju. Do tego to dnia tj. do Święta Ofiarowania Pańskiego rozlegają się kolędy, pastorałki w różnych miejscach nie tylko na scenach małych i dużych,ale przede wszystkim w kościołach. I właśnie najbardziej cieszy członków zespołu „Pisarzowianki”, że może wystąpić w najpiękniejszym miejscu jakim jest kościół Stanąć przed Bożą Dzieciną , śpiewem kolęd oraz pastorałek zakończyć ten jakże radosny okres.

Galeria zdjęć
Spotkanie z Twórcami i Animatorami Kultury Powiatu Bielskiego a.d.2018.
W Starostwie Powiatu Bielskiego w środę 31 stycznia , było doniosłe, radosne wydarzenie, a to za sprawą wspaniałych artystów, twórców, działających na terenie powiatu bielskiego,a w szczególności artystów działających i promujących Powiat na arenie nie tylko naszej Małej Ojczyzny, ale i poza nią. Obecni także byli zaproszeni goście, wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz,  Posłowie na Sejm RP Jacek Falfus,Stanisław Pięta,Mirosław Suchoń,Jerzy Janik, wicestarosta Grzegorz Szetyński, wójtowie, burmistrzowie poszczególnych Gmin, dyrektor Książnicy Beskidzkiej Bogdan Kocurek,  prezes RZKRiOR w Bielsku-Białej oraz radna Sejmiku województwa śląskiego pani Danuta Kożusznik,kierownik Biura Promocji pani Jolanta Konior ze swoim sztabem wspaniałych dziewczyn, które to przygotowały i pełniły pieczę nad porządkiem organizacyjnym, pracownicy Bibliotek Gminnych, dyrektorzy Domów Kultury oraz przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich powiatu.

Galeria zdjęć
Zespoły z Gminy Wilamowice prezentowały się na IX Regionalnym Przeglądzie Zespołów Kolędniczych Kół Gospodyń Wiejskich.
W niedzielę 28 stycznia, na sali OSP w Dankowicach roznosił się piękny  śpiew kolęd i pastorałek,a to za sprawą IX Regionalnego Przeglądu Zespołów Kolędniczych Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu bielskiego, oświęcimskiego,suskiego ,wadowickiego, żywieckiego.
Organizatorami byli:  Rejonowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej, M-GOK Wilamowice, KGW Dankowice.
Patronat honorowy objęli;Starosta Powiatu Bielskiego Andrzej Płonka, Burmistrz Gminy Wilamowice Marian Trela
Patronat medialny objęły: Radio Bielsko, Moja Wieś.pl, Gazeta Beskidzka, Gazeta lokalna Wilamowice i Okolice,Mój Powiat.

Galeria zdjęć
JUBILEUSZE POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO
20 stycznia 16 par małżeńskich z Pisarzowic świętowały swoje jubileusze . W gronie par małżeńskich było 5 par obchodzących 60-lecie i 11 par obchodzących 50-lecie małżeństwa.
Uroczystość rozpoczęła się w kościele parafialnym w Wilamowicach mszą świętą , którą w intencji małżonków odprawił ksiądz dziekan Stanisław Morawa w koncelebrze z proboszczami  poszczególnych parafii naszej gminy.

Galeria zdjęć
Festiwal kolęd i pastorałek „Spotkania z kolędą 2018” im.P.Jakóbca.

Świąteczny nastrój trwa, a to dzięki m.innymi rozlegającym się śpiewem kolęd w różnych miejscowościach naszego regionu. Głównym organizatorem tego wydarzenia jest Polski Związek Chórów i Orkiestr oddz.Bielsko-Biała.

Galeria zdjęć
JUBILEUSZ 200 LAT NADANIA PRAW MIEJSKIECH
200 lat praw miejskich Wilamowic.
200 jür fum śtotráht fu Wymyso.

13 stycznia 2018r  w Wilamowicach miało miejsce  doniosłe i przepiękne wydarzenie. - 200-lecie nadania praw miejskich Wilamowicom. Patronat honorowy nad  uroczystością pełniła pani premier Beata Szydło, która  zaszczyciła uroczystość swoją obecnością.
A teraz  parę słów o Jubilacie. Wilamowice to miasto położone na pograniczu południowej części Kotliny Oświęcimskiej i Pogórza Beskidu Małego.

Galeria zdjęć
DZIEŃ BABCI I DZIADKA
W Polsce Dzień Babci i dzień Dziadka obchodzone są 21 i 22 stycznia. Święta te mają już w naszym kraju ponad 30-letnią tradycję. Jest to czas, kiedy wnukowie mogą podziękować swoim dziadkom za wszystko co dla nich zrobili, za ich opiekę i troskę.
W Hiszpanii dzień ten przypada 26 lipca, we Włoszech 2 października, we Francji jest to święto ruchome obchodzone w pierwszą niedzielę marca, a w Wielkiej Brytanii w pierwszą niedzielę października. W Polsce na pomysł obchodzenia 21 stycznia Dnia Babci wpadli pierwsi poznaniacy. Pomysł na ustanowienie takiego dnia w kalendarzu narodził się dopiero w 1964 roku w redakcji tygodnika „Kobieta i Życie”, ale spopularyzował je rok później „Ekspres Poznański”.

Spotkania Noworoczne

„….Jadą królowie wielcy Panowie, Magnaty
   blask od kamieni, szaty z czerwieni bogatej.
Mirrę i złoto sypią z ochotą,  w tej dobie,
A On choć zima koszulki nie ma na sobie.”

6 stycznia w Święto Trzech Króli tradycyjnie w Pisarzowicach sołtys Stanisław Peszel w imieniu Rady Sołeckiej  zaprasza na Uroczyste Spotkanie Noworoczne  przedstawicieli wszystkich organizacji społecznych działających w naszej miejscowości, dyrekcję przedszkola i szkoły podstawowej oraz przedstawicieli samorządu.


Galeria zdjęć
Wykład dla słuchaczy AZW
w Pisarzowicach-
„ KGW Strażniczki Tradycji”
            Wiejski Dom Kultury w Pisarzowicach prowadzony przez kierownik panią Urszulę Kucharską ma wiele form : artystyczno-wokalno-taneczno-naukowych . Dzięki tej wspaniałej ,energicznej i z głową pełną pomysłów kobiecie wszyscy od;” maluczkich do seniorów znajdą coś dla siebie”. Warto wspomnieć iż kierowniczka pani Urszula Kucharska jest członkinią KGW w Pisarzowicach, dzięki jej pomysłom powstają piękne rok rocznie wieńce dożynkowe. Warto zaznaczyć, że działalność WDK rozpościera swe skrzydła na pozostałe organizacje działające w Pisarzowicach.


Galeria
„Mikołajki” i Spotkanie świąteczne członków Zespołu Regionalnego „Pisarzowianki”
Gdy noc zapadnie 6grudnia, to wokół wszędzie robi się cudnie. Święty po cichu podarki kryje i nigdy nie wątp -On zawsze w kochających sercach żyje. Tradycyjnie członkowie zespołu „Pisarzowianki” zapraszają do siebie Mikołaja, który przy radosnej atmosferze rozdaje drobne upominki, a czasami i „rózgi! Każdemu wg jego zasług.
Drugie spotkanie jest już świąteczne.

Galeria zdjęć
SPOTKANIE Z GWIAZDĄ
Członkinie KGW Pisarzowice, członkowie Z.R.”Pisarzowianki” oraz mieszkańcy Pisarzowic zrobili sobie piękny prezent mikołajkowy. Wybrali się bowiem na koncert znakomitej piosenkarki z listy śląskich przebojów pani Teresy Werner.
W dniu 02grudnia autobus z fankami i fanami Pani Teresy wybrał się do Centrum Kultury do Żywca.
Podczas koncertu przewodnicząca wraz z młodzieżą z Zespołu Regionalnego „Pisarzowianki”, wręczyli pani Teresie suweniry promujące naszą wieś oraz piękny kosz z kwiatami, wykonany przez kwiaciarnię J.K.Kobielus.. Sprawili jej tym ogromną przyjemność.
Koncert dla wszystkich uczestników był wielkim przeżyciem. Cała sala Centrum Kultury wspólnie z artystką śpiewała jej utwory.

Galeria zdjęć

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego