Wersja do wydruku

Wizyta kanoniczna w Parafii św. Marcina w Pisarzowicach

W sobotę 21 lutego br. o godz. 1700 w naszej Parafii miało miejsce uroczyste przywitanie księdza biskupa Piotra Gregera, a po nim rozpoczęto Eucharystię.
W uroczystej mszy świętej udział wzięli przedstawiciele wszystkich organizacji działających w Pisarzowicach: Rada Sołecka, Koło Gospodyń Wiejskich, Zespół regionalny „Pisarzowianki”, Koło Emerytów i Rencistów, Koło Pszczelarzy, delegacje górników i strażaków. Nabożeństwo uświetniły poczty sztandarowe Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pisarzowicach, Strażaków, Górników i Uczniowskiego Klubu Sportowego im. PTG „Sokół”. Podczas swojej wizyty Biskup spotkał się ze wszystkimi organizacjami działającymi przy Parafii św.Marcina  w Pisarzowicach, odwiedził chorych, oraz rodzinę wielodzietną. Na miejscowym cmentarzu modlił się za zmarłych mieszkańców Pisarzowic.

Zakończenie kolędowania

40 dni po Bożym Narodzeniu kościół katolicki obchodzi święto Ofiarowania Pańskiego. To pamiątka ofiarowania Jezusa w świątyni w Jerozolimie.

W Polsce w tym dniu obchodzone jest święto Matki Boskiej Gromnicznej. W tym dniu wierni przynoszą do kościoła świece gromniczne, które są symbolem ochrony przed różnego rodzaju klęskami.

…”i znów zasypia z tą ufnością wioska, że w śniegach nad nią czuwa Matka Boska”.

Ten dzień jest ostatnim dniem okresu Bożego Narodzenia. Rozbiera się wtedy choinki, chowa żłobki, słychać ostanie akordy kolęd i pastorałek.

W kościele parafialnym w Pisarzowicach mszę św. odprawił ks. Proboszcz Janusz Gacek, a uświetnił swoim koncertem kolęd i pastorałek Zespół Regionalny „Pisarzowianki”. Tym koncertem zakończył bardzo bogaty w występy okres świąteczny.

Klaudia Pająk

˝ czasem wdzięczność trudno jest ubrać w słowa

wtedy proste słowo DZIĘKUJĘ

zawiera wszystko co chcemy wyrazić. „

24 stycznia 2015r w sali OSP Pisarzowice odbył się uroczysty Bal Charytatywny, z którego cały dochód w wysokości 14.530,00 zł został przeznaczony na dalsze leczenie 8 letniej Klaudii Pająk z Pisarzowic.

Na balu świetnie bawiło się 70 par, a jego organizacja to efekt zaangażowania wielu ludzi dobrego SERCA z panem Adrianem Źbelem z Roztropic na czele.

Organizatorzy oraz rodzice Klaudii bardzo serdecznie dziękują:

Cateringowi z „Fest Park” państwu Ilonie i Stanisławowi Pudełko za przygotowanie ciepłych dań.

Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Pisarzowicach za kilkudniową pracę związaną z przygotowaniami.

Zespołowi „MAXIM” za oprawę muzyczną.

XV Festiwal „Spotkania z kolędą 2015”

XV Festiwal „Spotkania z kolędą 2015”

 

Mimo, że święta już za nami, to w powietrzu nadal czuć tę magiczną moc Bożego Narodzenia, trwającą aż do Matki Boskiej Gromnicznej. A to za sprawą rozlegających się śpiewów  kolęd, pastorałek oraz chodzących kolędników; z szopką ,gwiazdą i muzyką w różnych rejonach naszej polskiej ziemi;

„Dzieciątko się narodziło,

Wszystek świat uweseliło.

Hej gospodarzu, czy śpicie,

Może sobie kolędę życzycie

Nie chciejcie grosza żałować,

każcie sobie kolędować.”

Przez sześć dni  stycznia oraz różnych miejscowościach powiatu i poza nim trwał XV Festiwal ”Spotkania z kolędą 2015”,którego organizatorem był Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddz.

w Bielsku –Białej z prezesem Krzysztofem Przemyk.

Dożynki parafialne w Pisarzowicach

Dożynki parafialne  w Pisarzowicach

„Pustoszeją już zagony
w cieniu brzóz przekwita wrzos
i osnuwa babie lato
świerszcza skrzypce zżęty kłos
choć skończony żniwny czas
za rok wróci jeszcze raz jeszcze raz
przy ołtarzu poświęcony
wieniec przyjmie gospodarz”

Tą przepiękną pieśnią zespół regionalny „Pisarzowianki” rozpoczął 14 września w naszej parafii ,w kościele pw. Św.Marcina dożynki parafialne.
Dożynki te były ukoronowaniem całorocznej pracy rolników. Od wielu już lat obchodzone są w naszej wiosce w kościele parafialnym.

PIELGRZYMKA DO CZĘSTOCHOWY

 6 sierpnia 2014r. z Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Hałcnowie wyruszyło ok.1,5 tysiąca pielgrzymów w 8 grupach w tym  jedną grupę stanowili pielgrzymi z Węgier.
Była to XXIII Pielgrzymka Diecezji Bielsko-Żywieckiej do Częstochowy. Główny przewodnik to ks. Józef  Walusiak.
Uczestnicy pielgrzymki mieli do pokonania 180km. Idąc na Jasną Górę łączyli się z pielgrzymami maszerującymi z Andrychowa, Oświęcimia, Czechowic-Dziedzic i Cieszyna.
Z Pisarzowic także szli pielgrzymi, wśród nich były też członkinie Koła Gospodyń Wiejskich.
Jak co roku nasza wieś Pisarzowice częstowała pątników upieczonymi kołaczami z serem i jabłkami, a także  kawą , herbatą i innymi napojami chłodzącymi
Częstowani byli także jabłkami, pomidorami , które przynieśli mieszkańcy Pisarzowic .

Dożynki Diecezjalno – powiatowo - gminne w Czańcu

Dożynki to uroczystość kultywowana od zamierzchłych czasów, a głównym akcentem dożynek jest Msza Św. Dziękczynna. Są ukoronowaniem całorocznej pracy rolników, a w tym roku z uwagi na pogodę w szczególności.
Mottem dożynek diecezjalno-powiatowo-gminnych w Czańcu były słowa ks.bpa Józefa Zawitkowskiego
„Panie dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego Kościoła
bo Tyś do końca nas umiłował, do końca nas umiłował”.
Na stadionie LKS w Czańcu odbyły się tegoroczne dożynki, była to okazja to wspólnego podziękowania za tegoroczne plony.
Co ciekawe z Czańca wywodzą się „korzenie” naszego świętego Jana Pawła II, to tutaj mieszkał ( był rolnikiem) pradziadek Karola Wojtyły.
Gospodarzami święta plonów w regionie byli: Ordynariusz Diecezji Bielsko-Żywieckiej ks. bp Roman Pindel, Starosta Bielski Andrzej Płonka, Wójt Gminy Porąbka Czesław Bułka.

PISARZOWICE W HORNEJ SÚČY

Horna Sùča to zaprzyjaźniona z Pisarzowicami przepiękna górska miejscowość leżąca w regionie Trencin. Zamieszkuje ją 3417 mieszkańców. Jest częścią Białych Karpat, a leży na wysokości 315 m n.p.m. Najwyższy szczyt to Jawornik 783 m n.p.m. Jest tam wiele atrakcji turystycznych i kulturalnych, a najbardziej znany to festiwal dychových hudieb „Okolo Súče”. W tym roku 29 czerwca odbyła się już 24 edycja tego festiwalu na którym występowały orkiestry słowackie i czeskie, a od kilku lat występuje także zespół „Pisarzowianki”, który zapraszany jest wraz z delegacją z Pisarzowic przez starostę Juraja Ondračkę.

Uchwała Zebrania Wiejskiego w Pisarzowicach