Problematyka społeczna - Sołectwo Pisarzowice

Przejdź do treści

Menu główne:

Problematyka społeczna.

Jak wynika z analizy materiałów statystycznych, Pisarzowice są miejscowością posiadającą dodatni przyrost naturalny i ta tendencja utrzymuje się od kilku lat. Liczba ludności wzrasta również w wyniku imigracji ludności do Pisarzowic. Przybysze z zewnątrz to ludzie przeważnie o wyższym statusie społecznym i wykształceniu, budujący nowe pięknie zagospodarowane domy indywidualne. Najważniejszymi czynnikami decydującymi o imigracji są:

• położenie Pisarzowic w strefie podmiejskiej z ładnymi widokami
• atrakcyjność terenu i stosunkowo niskie ceny działek
• czyste środowisko naturalne i przychylność władz samorządowych
• uzbrojenie terenów budowlanych i poczucie bezpieczeństwa
• dobra sieć komunikacyjna
• dobre stosunki z przyszłymi sąsiadami

Należy podkreślić, że wg raportów policji dotyczących przestępczości Pisarzowice należą do najbezpieczniejszych miejscowości w rewirze Komisariatu Kobiernice.
Niezmiernie istotnym elementem rozwoju miejscowości jest poziom wykształcenia mieszkańców. Wprawdzie w strukturze wykształcenia przeważają jeszcze osoby z przygotowaniem zasadniczym, ale prowadzone rozeznania wśród uczniów III klas gimnazjum pokazują, że wszyscy absolwenci podejmują naukę w szkołach średnich i jesteśmy przekonani, że te wskaźniki z upływem czasu będą się zdecydowanie zmieniały. Poziom nauczaniu w gimnazjum w Pisarzowicach (ponad 230 uczniów) jest stosunkowo wysoki, a świadczą o tym wyniki egzaminów końcowych, które są zdecydowanie najlepsze w gminie Wilamowice i lepsze od średniej powiatu, oraz średniej województwa i średniej krajowej. Także dobre wyniki uzyskuje szkoła podstawowa (ponad 400 uczniów), a obie placówki uzyskały krajowy certyfikat tzw. „Szkoły z klasą”. Najmłodsze pokolenie mieszkańców Pisarzowic (ponad 120 dzieci) uczęszcza do ładnie urządzonego i funkcjonalnego przedszkola publicznego.
Mieszkańców Pisarzowic należy zaliczyć do bardzo aktywnych społecznie. Świadczy o tym ilość istniejących organizacji społecznych oraz ilość imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych jakie na terenie Pisarzowic się odbywają.
Największe cykliczne imprezy to „Pisarzowskie Sobótki” w których chętnie uczestniczą goście ze Słowacji i z Czech, organizowana przez szkoły „Baw się razem z nami”, kolarskie wyścigi rodzinne czy też biegi przełajowe, a także Biesiada Rodzinna organizowana przez fundację Krzyż Dziecka.

Wykaz infrastruktury społecznej :
• Ochotnicza Straż Pożarna, aktywnie prowadząca działalność gospodarczą.
• Ludowy Klub Sportowy „Pionier” w którym gra w piłkę około 150 dzieci i młodzieży w różnych grupach wiekowych.
• Stadion sportowy z pawilonem sportowym i pięknym zapleczem rekreacyjnym. Jest zadaszona trybuna na 200 miejsc . Jest nowoczesna i funkcjonalna estrada koncertowa na której odbywają się występy podczas imprez rekreacyjnych i kulturalnych oraz piękne zaplecze gospodarcze i socjalne.
• Sala gimnastyczna w szkole podstawowej, oraz nowoczesna sala gimnastyczna w gimnazjum. Obok szkoły w 2015 roku oddane jest do użytku nowe boisko dla potrzeb młodzieży szkolnej. Boisko w nowoczesnym już stylu.
• Uczniowski Klub Sportowy „Sokół”
• Wiejski Dom Kultury
• Zespół regionalny „Pisarzowianki”
• Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy OSP Pisarzowice
• Koło Gospodyń Wiejskich (około 100 członkiń)
• Koło Emerytów i Rencistów (ponad 100 członków)
• Koło Pszczelarzy
• Kółko Rolnicze
• Koło Łowieckie „Knieja”
• Urząd Pocztowy
• Bank Spółdzielczy
• Szkoła Podstawowa
• Gimnazjum
• Przedszkole mieszczące się w dwóch budynkach z uwagi na dużą ilość dzieci
• Ośrodek Zdrowia z karetką pogotowia
• Dwie apteki
• Dwie stacje paliw
• Dwa bankomaty
• Parafia rzymsko – katolicka

Pomimo dużej aktywności i zaradności, pewna grupa mieszkańców wymaga różnego rodzaju pomocy. Statystycznie z takiej pomocy korzysta około 7 % mieszkańców.
Główne powody przyznania pomocy to:
• ubóstwo w 43 rodzinach
• niepełnosprawność w 35 rodzinach
• długotrwała choroba w 20 rodzinach
• rodziny niepełne 20 rodzin
• rodziny wielodzietne 12 rodzin
• alkoholizm w 7 rodzinach
• narkomania w 1 rodzinie


Sołectwo Pisarzowice podobnie jak cała gmina ma charakter rolniczy. Brak jest tu bowiem dużych zakładów przemysłowych, a do największych pod względem zatrudnienia należą:

• BIEDRONKA – duży pawilon handlowy
• PAULINKA – duży pawilon handlowy
• FEBA – nowy duży zakład produkujący wysokiej jakości stroje kąpielowe
• AGA – wyroby z tworzyw sztucznych – zatrudnia około 100 pracowników (z perspektywą rozwoju).
• 3 Szkółki Krzewów Ozdobnych p .Eugeniusza Pudełeka, p. Antoniego Pudełka i p. Krzysztofa Kubiczka – w sezonie każda zatrudnia po około 30 pracowników. Szkółki te są potentatem w skali kraju, a piękne krzewy ozdobne wysyłane są także na eksport. Atrakcją tych szkółek oprócz oczywiście samych krzewów i pięknych ogrodów są tzw. dni otwarte tj Dni Kwitnącej Azalii w m-cu maju i jesienią Babie Lato w Ogrodzie. Wtedy to dosłownie tysiące ludzi ( w tym liczne wycieczki z zagranicy) zwiedza ogrody i robi przy tym zakupy. Oprócz tych trzech „potentatów” są również mniejsze szkółki ogrodnicze.
• Zakład Rzeźniczo-Przetwórczy p. Marka Baścika i Adama Hankusa produkujący wysokiej klasy wyroby wędliniarskie – zatrudnia około 20 pracowników
• Piekarnia p. Mandy –zatrudnia 5 pracowników
• Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Wyzwolenie” – gospodaruje na 243,5 ha, a specjalizuje się w hodowli karpi, w produkcji tuczników oraz hodowli kur niosek. Zatrudnia około 25 pracowników.

Pewna grupa mieszkańców zatrudniona jest w usługach – w dużej ilości jednoosobowych, do których zaliczyć można usługi fryzjerskie, budowlane, ślusarskie, elektryczne, projektowe, stolarskie, hydrauliczne itp. Na uwagę zasługuje dobra sieć sklepów z szeroką gamą asortymentów, a w każdym z nich zatrudnionych jest po kilku sprzedawców.
Istotnym działem gospodarki sołectwa jest również rolnictwo, a sprzyjają temu dobre warunki klimatyczne. Okres ze średnią dobową temperaturą powyżej 5 stopni C, znany jako okres wegetacyjny, trwa przez około 220 dni. Długość okresu bez przymrozków trwa około 180 dni, a opady atmosferyczne wynoszą średnio około 850 mm rocznie. Największą powierzchnię bo około 850 ha tj. 90 % gruntów stanowią gleby klasy bonitacyjnej IVA i IVB. Na uwagę zasługuje wysoki udział gruntów rolnych w ogólnej liczbie gruntów.
Charakterystyka użytkowania gruntów w gospodarstwach przedstawia się następująco:

• grunty orne 943,4 ha tj 67,4 %
• lasy 183,9 ha tj 13,1 %
• łąki i pastwiska 89,3 ha tj 6,4 %
• stawy i rzeki 63,5 ha tj 4,5 %
• inne tereny tj drogi, tereny osiedlowe, nieużytki itp. 118,4 ha tj 8,5 %

O dopłaty obszarowe z unii europejskiej wystąpiło około 80 % rolników i jest to czołówka województwa śląskiego.
Piękne położenie Pisarzowic z ładnymi widokami, ciekawy miejscowy folklor, tradycyjna gościnność mieszkańców, stale poprawiający się stan środowiska naturalnego, dobra sieć handlu i usług stwarzają sprzyjające warunki do powstawania gospodarstw agroturystycznych.

Opracował : Stanisław Peszel

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego