Aktualności

Wersja do wydruku Send by email Wersja PDF
warning: Creating default object from empty value in /www/drupal/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Uchwała Zebrania Wiejskiego w Pisarzowicach

Pięć wieków szkolnictwa w Pisarzowicach

W dniu 22 lutego w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pisarzowicach odbyło się sympozjum naukowe na temat: „ Pięć wieków szkolnictwa w Pisarzowicach” zorganizowane przez Parafię Św. Marcina
w Pisarzowicach, Akcję Katolicką oraz placówki oświatowe Pisarzowic.

Zebranych gości przywitał ks. proboszcz Janusz Gacek. Następnie wykład na temat: „Szkolnictwo na ziemiach polskich ze szczególnym uwzględnieniem księstwa oświęcimskiego” wygłosił prof. dr hab. Antoni Barciak (Uniwersytet Śląski).

Dr. Jan Rodak (ATH Bielsko-Biała) w swoim wykładzie pod tytułem: „Szkoła w Pisarzowicach w okresie staropolskim” wyjaśnił, jakie były początki szkolnictwa w Pisarzowicach, opowiadał  również o żyjącym
w XVII wieku proboszczu w Pisarzowicach i Kętach, ks. Grzegorzu Janie Zdziewojskim.

Nauczyciele historii ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum przygotowali prezentacje o szkolnictwie
w Pisarzowicach w latach 1772-1945.

Zebranie wiejskie

Informuje się zainteresowanych mieszkańców, że w dniu 23 marca o godz. 815 w Sali OSP odbędzie się zebranie wiejskie. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 

Sołtys

Stanisław Peszel

Spotkanie noworoczne w Pisarzowicach.

Zespół regionalny „Pisarzowianki” rozpoczął koncertem kolęd i pastorałek tradycyjne spotkanie noworoczne w Pisarzowicach.

Sala OSP odświętnie udekorowana przez panią Urszulę Kucharską stwarzała nastrój i magię nadal trwających świąt bożonarodzeniowych, a śpiew wraz z zespołem wszystkich szacownych gości potęgował atmosferę wzajemnej życzliwości.

Wszystkich zgromadzonych na tradycyjnym spotkaniu noworocznym powitał jego organizator sołtys Stanisław Peszel. Nie zabrakło burmistrza Wilamowic pana Mariana Treli, proboszcza pisarzowskiej parafii księdza Janusza Gacka, radnego rady powiatu pana Jerzego Kubika, radnych rady miejskiej i rady sołeckiej, dyrektorów szkół i przedszkola oraz prezesów wszystkich działających w Pisarzowicach organizacji społecznych.

Spotkanie było okazją do podsumowania roku 2013, a także wstępnych planów na rozpoczynający się rok 2014. Było też okazją do podziękowań i życzeń. A uczynili to: sołtys Pisarzowic, burmistrz Wilamowic, ksiądz proboszcz, radny pan Kubik i przewodnicząca KGW Cecylia Puzoń.

Jasełka dla fundacji „Krzyż Dziecka”

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pisarzowicach od dwóch lat współpracuje z Fundacją Krzyż Dziecka. Dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie postanowili przygotować wyjątkowy dzień dla podopiecznych fundacji.

 19.12.2013 w naszym gimnazjum odbyły się jasełka dla wychowanków fundacji. Pan Dyrektor wcielił się w rolę Józefa,  Pani Sylwia Bułka została Maryją, Pani Anna Handzlik-Tatoń i Pani Beata Szczotka aniołami, Pani Anna Pszczółka lekarzem, Pan Robert Warot  wójtem, Pan Bartłomiej Wieteska taksówkarzem, a Pani Dorota Nikiel policjantem. Pozostałe role w przedstawieniu zostały obsadzone przez uczniów ze szkolnego Koła Teatralnego Dionizos.

Życzenia Świąteczne

„PISARZOWIANKI W WADOWICACH”

Zimno otula lekkim oddechem noce i poranki, mgła, przymrozki, wiatry i deszcze, a zwłaszcza krótkie dni …. to listopad.

Mimo wszystko to miesiąc wyjątkowy, miesiąc wspomnień, nostalgii , zadumy i nadziei. Odbywają się wówczas spotkania poetyckie, wieczornice, koncerty fortepianowe, które nastrajają słuchacza wewnętrzną ciszą.

„weź sobie listopadowy ziąb i świt

rudo-złotych kropel liści,

szum wzbierających mgławic mgły

snujących się nad stawami i lasami

naszej wsi - Pisarzowice

czekamy na lepsza pogodę,

czujemy, że nadejdzie inna pora,

Rondo w Pisarzowicach

W piątek 22 listopada komisyjnie odebrano dużą inwestycję w Pisarzowicach, jaką była przebudowa ulicy Św.Floriana, ulicy Pańskiej i skrzyżowania ulicy Pańskiej z ulicą Szkolną, gdzie  powstało rondo. Cała inwestycja w sposób znaczący poprawiła bezpieczeństwo zarówno pieszych,  jak i kierujących pojazdami na wymienionych odcinkach.

Wartość zadania brutto to kwota 1.827.875,66 zł. Inwestycja ta współfinansowana była z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych z budżetu Gminy Wilamowice  oraz z budżetu Starostwa Powiatowego w Bielsku – Białej, które partycypowało w kosztach budowy ronda. Zarząd dróg powiatowych był również wykonawcą odcinka ulicy Szkolnej od granicy z Kozami do ronda.

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W PISARZOWICACH

„ Naród, który nie szanuje swojej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”.

Józef Piłsudski

         W piątek 8 listopada 2013 roku w Pisarzowicach obchodzono Święto Niepodległości. Rozpoczęto je jak zawsze mszą świętą o godzinie 16:00 w intencji Ojczyzny podczas której ks. Adam w swoim kazaniu dużo mówił na temat patriotyzmu. Następnie przedstawiciele władz samorządowych, instytucji społecznych i szkolnych udali się na miejscowy cmentarz pod Pomnik Ofiar I i II wojny światowej.