Aktualności

Wersja do wydruku Send by email Wersja PDF
warning: Creating default object from empty value in /www/drupal/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W PISARZOWICACH

„ Naród, który nie szanuje swojej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”.

Józef Piłsudski

         W piątek 8 listopada 2013 roku w Pisarzowicach obchodzono Święto Niepodległości. Rozpoczęto je jak zawsze mszą świętą o godzinie 16:00 w intencji Ojczyzny podczas której ks. Adam w swoim kazaniu dużo mówił na temat patriotyzmu. Następnie przedstawiciele władz samorządowych, instytucji społecznych i szkolnych udali się na miejscowy cmentarz pod Pomnik Ofiar I i II wojny światowej.

Młodzieżowa orkiestra dęta przy OSP Pisarzowice koncertuje.

Już pewną tradycją jest fakt, że młodzieżowa orkiestra dęta przy OSP Pisarzowice koncertuje w miejscowym kościele parafialnym. W bieżącym roku miał on miejsce w niedzielę 28 kwietnia o godzinie 16.00.  45 młodych muzyków z pełną ekspresją „dmuchało” w puzony, tuby, flety, klarnety, trąbki i inne instrumenty dając przepiękny godzinny koncert. A  złożyła się na niego  muzyka klasyczna, filmowa, rozrywkowa i marszowa. Najtrudniejszy, ale pięknie wykonany utwór pochodził z filmu „Piraci z Karaibów”.

Licznie zgromadzona widownia gorącymi oklaskami nagradzała wykonanie poszczególnych melodii. Na widowni byli między innymi   proboszcz parafii Pisarzowice ksiądz Janusz Gacek i ksiądz Adam,  burmistrz Wilamowic Marian Trela z małżonką, oraz sołtys Pisarzowic Stanisław Peszel z małżonką. Emocje z czasem narastały tak,  że jeszcze przed finałem   młodzi muzycy zmuszeni byli brawami na stojąco do bisowania.  Na bis zespół brawurowo wykonał piękną polkę „Skoda lasky”.

UCHWAŁA ZEBRANIA WIEJSKIEGO W PISARZOWICACH z dnia 17.03.2013 r

Komisja Uchwał i Wniosków w składzie:

  1. Barabasz Zbigniew
  2. Czekaj Andrzej
  3. Jędrzejko Zdzisław

Po wysłuchaniu sprawozdań, głosów w dyskusji, informacji przekazywanych przez mieszkańców oraz po zapoznaniu się z ustaleniami z narad odbytych przez Radę Sołecką proponuje do realizacji n/w tematy :

 

100 lat - mieszkanki Pisarzowic

Burmistrz Wilamowic - Marian Trela, Sołtys Pisarzowic – Stanisław Peszel oraz przedstawiciel Koła Gospodyń Wiejskich w Pisarzowicach składają serdecznie życzenia Pani Anieli Kwarciak z okazji setnej rocznicy urodzin.

Zebranie Wiejskie

Informuje się zainteresowanych mieszkańców, że w dniu 17 marca o godz. 8.30 w sali OSP odbędzie się zebranie Wiejskie.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych

Sołtys
Stanisław Peszel

 

Wieczór Kolęd

Becikowe - zmiany !

Burmistrz Gminy Wilamowice  przypomina, że od 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi    z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (przepisy ustawy z dnia      25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia ww. zaświadczenia oświadczeniem).

III Biesiada w Pisarzowicach

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 49

 

Data i godzina wydania: godz. 07:37 dnia 21.07.2011

Nazwa biura: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Krakowie

Zjawisko: Intensywne opady deszczu

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 09:00 dnia 21.07.2011 do godz. 09:00 dnia 22.07.2011

Obszar: województwo śląskie

Przebieg: Przewiduje się opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym, głównie w południowo – zachodniej części województwa. Prognozowana wysokość opadów od 25 do 35 mm.

Prawdopodobieństwo wystąpienie zjawiska: 80%

Informacja o odkomarzaniu na terenie Gminy Wilamowice

W związku z planowanymi zabiegami odkomarzania w miesiącu lipcu, sierpniu oraz wrześniu na terenie Gminy Wilamowice Burmistrz Wilamowic prosi o zachowanie szczególnej ostrożności  właścicieli pasiek znajdujących się na terenach poszczególnych sołectw i podjęcie odpowiednich działań mających na celu zabezpieczenie pasiek i pszczół podczas zabiegów odkomarzania.
     

Szczegółowe informacje dostępne są u sołtysów oraz w kołach pszczelarzy.

 

HARMONOGRAM ZABIEGÓW ODKOMARZANIA NA TERENIE GMINY WILAMOWICE W 2011r.