Informacje ogólne o Pisarzowicach - Sołectwo Pisarzowice

Przejdź do treści

Menu główne:

Informacje ogólne o Pisarzowicach
Sołectwo Pisarzowice jest największym sołectwem w gminie Wilamowice. Liczy około 5700 mieszkańców tj ponad 30 % mieszkańców gminy, a tendencje są wzrostowe. Zajmują powierzchnię 1384 ha tj. około 24 % powierzchni gminy. Pisarzowice graniczą z : miastem Bielsko Biała, z Wilamowicami, z Hecznarowicami, z Kętami, Kozami, Starą Wsią i Janowicami. Pisarzowice położone są na południowych krańcach ziemi oświęcimskiej w dolinie rzeki Pisarzówki (dopływ rzeki Soły).
Obszar poprzecinany jest dolinami potoków Czerwonka, Słonica i Harszówka. Najwyżej położone miejsce to wzgórze Lanckorona 360 m.n.p.m.
Wzdłuż dolin rzecznych Słonicy, Harszówki i częściowo Pisarzówki usytuowane są kaskadowo znaczne kompleksy stawów hodowlanych na których gospodaruje Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Wyzwolenie”. Spore różnice wysokości względnych, liczne zagajniki wzdłuż potoków składają się na charakterystyczny parkowy krajobraz o dużych walorach turystycznych.
Pomimo, że przez teren sołectwa nie przebiegają drogi krajowe czy autostrady, Pisarzowice mają korzystne położenie geograficzne. Znajdujące się w pobliżu duże aglomeracje miejskie ze swoim potencjałem przemysłowym, rynkiem pracy, oraz rynkami zbytu miały i mają znaczący wpływ na ekonomiczny rozwój sołectwa. Gęsta sieć dróg i dobra komunikacja sprzyjają wielorakim powiązaniom z pobliskimi miastami. Odległość od „stolicy województwa” Katowic to około 50 km, do Krakowa około 80 km, do centrum Bielska około 10 km, do Oświęcimia około 18 km, a do przejścia granicznego w Cieszynie około 35 km.
Sołectwo współpracuje na niwie kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej z gminami słowackimi Horna Suca, Rajeckie Teplice, Trenciańskie Teplice. Gimnazjum współpracuje z węgierską gminą Kissujszallas, zaś szkoła podstawowa z placówkami oświatowymi w ramach projektu Comenius.
Pisarzowice były przed wojną typowo wsią rolniczą. Ludność (na koniec 1948 roku było 2235 mieszkańców) utrzymywała się głównie z pracy na roli. Tylko niewielu mieszkańców podejmowało pracę w zakładach przemysłowych pobliskiego Bielska, Białej Krakowskiej, Kęt, oraz kopalni „Brzeszcze”. Wieś znana była przede wszystkim ze swoich młynów wodnych oraz wzorcowego gospodarstwa prowadzone przez dziedzica z tak zwanego dworu dolnego Jerzego Krzemienia i jego syna również Jerzego (zginął w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu). Właścicielem dworu górnego był Jerzy Bulowski. Po II wojnie światowej majątki te zostały upaństwowione i przekształcone w PGR, a od 1952 roku w Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną. Obecnie spółdzielnia zajmuje się produkcją roślinną i zwierzęcą, a na szczególne podkreślenie zasługuje hodowla karpia.
Duże zmiany w Pisarzowicach następowały po II wojnie światowej. Ludność stopniowo odchodziła od pracy na roli, podejmując pracę w zakładach przemysłowych Bielska Białej i w pobliskich kopalniach.
Z miejscowości typowo rolniczej przekształciła się w wieś pracowniczo-rolniczą. Nastąpiło też duże rozdrobnienie byłych gospodarstw rolnych. Współcześnie w Pisarzowicach działają drobne zakłady produkcyjne, handlowe, usługowe i budowlane. Na szczególną uwagę zasługują liczne specjalistyczne gospodarstwa ogrodnicze produkujące także na eksport drzewa i krzewy ozdobne. Bardzo znane jest także Centrum Rehabilitacji.
W drugiej połowie XX wieku nastąpił bardzo szybki rozwój budownictwa indywidualnego na terenie Pisarzowic. O ile pierwotnie przez całe stulecia zabudowania gospodarcze powstawały wzdłuż rzeki Pisarzówki, to obecnie w dużym stopniu zabudowane zostają tereny między rzekami Pisarzówką a Słonicą, zaś w kierunku wschodnim aż do ulicy Przeczniej. Na Czernichowie wzdłuż ulicy Czernichowskiej, Taterniczej i przyległych i na Harszówkach wzdłuż ulicy Kęckiej i przyległych. Utarło się powiedzenie, że Pisarzowice stały się sypialnią Bielska.
Pisarzowice posiadają jeszcze atrakcyjne działki budowlane i tereny pod inwestycje. Dysponują siecią wodociągową, gazową, telefoniczną i w znacznej części kanalizacyjną.
W budynku pozostałym po Gromadzkiej Radzie Narodowej dzięki staraniom mieszkańców Pisarzowic powstał Wiejski Ośrodek Zdrowia, który z czasem został wyposażony w karetkę pogotowia. Działają także takie instytucje jak :Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Przedszkole Publiczne, Wiejski Dom Kultury.
Autor: Stanisław Peszel

ZAPRASZAMY DO PISARZOWIC WIERSZEM

Wieś to spokojna i zasobna,
wciąż rośnie w znoju i trudzie.
Przybywa nowych pięknych domów,
i żyją dobrzy ludzie.

I wieś to polska z dawien dawna,
słynąca z szczerej godności.
Tu każdy kamień, rzeka, drzewo,
szemrze i szumi o polskości.

Wieś bogobojna, mocno wierząca,
I kochająca Boga.
Gdzie chleb na polach rośnie, dojrzewa
I nie ma zbójów na drogach.

Ma osiągnięcia i zacne dzieje,
I blizny strasznych wojen.
Tam stoją krzyże na pamiątkę,
znaczące jej historię.

A pierwsze wzmianki o niej znaleźć można,
choć sztuka to nie najprostsza.
W księdze narodu, unikacie,
w kronice pana Jana Długosza.

Tu każdy człowiek jest przyjazny,
na dłoni nosi serce.
I każdy nowy przybysz, osadnik,
odnajdzie swoje miejsce.

Halina Gąsiorek – Gacek
Pisarzowice 2013 – 01 - 07.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego