Aktualności z Pisarzowic - Sołectwo Pisarzowice

Przejdź do treści

Menu główne:

Orszak dożynkowy w Starostwie
28 września członkowie Zespołu Regionalnego „Pisarzowianki” wraz z członkiniami KGW zawitali w progach Starostwa Powiatowego z wieńcem dożynkowym, kołoczem dożynkowym ,nalewką„Wiejskiej Gospodyni” oraz śpiewem. Tradycja nakazuje by po równonocy jesiennej , a to 23 września obchodzić dożynki, chodzić w korowodzie dożynkowym, dziękując za plony i prosić o jeszcze lepsze w następnym roku.

Galeria zdjęć

DOŻYNKI W PISARZOWICACH
W niedzielę 11 września 2016r mieli swoje święto rolnicy, działkowicze, ogrodnicy, sadownicy i pszczelarze, którzy byli jednym z organizatorów. O odprawienie mszy św. dziękczynnej poprosił księdza proboszcza sołtys Pisarzowic Stanisław Peszel. Prosił o poświęcenie wieńca i chleba upieczonego z zebranego tegorocznego ziarna, które wzrastało i dojrzewało na naszej pięknej Pisarzowskiej ziemi. Prosił także o poświęcenie miodu, owoców, wina i kwiatów. Przygotowanie dożynek to domena pań z Koła Gospodyń, które wspiera Rada Sołecka, a w tym roku także pszczelarze z koła pszczelarzy „Bartnik”.

Galeria zdjęć
WYJAZD INTEGRACYJNY NA SPISZ
W dniach 17 i 18 września członkowie Zespołu Regionalnego ”Pisarzowianki”, członkinie KGW i mieszkańcy naszej miejscowości wyjechali w okolice polskiego Spisza. Spisz jest nazwą krainy
geograficznej, która składa się z trzech części: z doliny Hornadu, doliny Popradu i z Zamagurza Spiskiego.

Galeria zdjęć
„Święto Powiatu Bielskiego-Jaworzański Wrzesień”
3 września panie z 36 Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Bielskiego przyjechały na wspaniałą imprezę ze swoimi potrawami jak i nalewkami. W tym bowiem dniu odbywał się przegląd potraw tradycyjnych i nalewek z akcentem złotej polskiej jesieni -„Kulinarne Dziedzictwo Powiatu Bielskiego”.


Galeria zdjęć

PISARZOWSKIE SOBÓTKI 2016
Jubileuszowa 15 edycja „Pisarzowskich Sobótek” za nami. W sobotnie popołudnie 27 sierpnia przy pięknej słonecznej pogodzie bawiliśmy się przed nową estradą na boisku LKS Pionier. Impreza ta to piękny przykład integracji poszczególnych organizacji działających w Pisarzowicach. Przy jej organizacji aktywnie uczestniczyli przedstawiciele Rady Sołeckiej, OSP, KGW, WDK, LKS „Pionier”, Koła Pszczelarzy „Bartnik”. Pomocy udzieliła Gmina Wilamowice i MGOK Wilamowice. 


Galeria zdjęć
Korepetycje z języków
angielskiego i polskiego dla dzieci i młodzieży.
Twoja pociecha ma problem z językami?
Chętnie pomogę go rozwiązać.
Elastyczne godziny zajęć, przyjazna atmosfera, atrakcyjna cena.
Serdecznie zapraszam.
Więcej informacji pod nr tel. 507 344 438
XXV Jubileuszowa Piesza Pielgrzymka Diecezji Bielsko-Żywieckiej na Jasną Górę.

„Miłosierdzie Źródłem Nadziei” to przesłanie XXV Pieszej Pielgrzymki do Częstochowy.
6 sierpnia 2016r. po mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. bpa. Romana Pindla z największego Sanktuarium diecezjalnego Matki Bożej Bolesnej w Hałcnowie ( obecnie Bazyliki Mniejszej) wyruszyło ok.1039 pielgrzymów w 8 grupach. Jedną grupę stanowili pielgrzymi z Węgier (35 osób).
Jubileuszowa Pielgrzymka Diecezji Bielsko-Żywieckiej do Częstochowy, gdzie głównym przewodnikiem i organizatorem jest ks.kan. Józef Walusiak, szczęśliwie dotarła 11 sierpnia na Jasną Górę w ilości 2tyś.580 osób (w tym dołączyły dwie grupy rowerowe).


Galeria zdjęć
FRANCUZI W PISARZOWICACH
„człowiek jest wart tyle, ile może dać drugiemu człowiekowi – św. Jan Paweł II.”
Te słowa naszego wielkiego Polaka zostały wypełnione treścią podczas obecności w Pisarzowicach grupy 36 pielgrzymów z francuskiej diecezji Pontoise, udających się na Światowe Dni Młodzieży do Krakowa. Gościliśmy ich w dniach od 19 do 25 lipca 2016r. W tym okresie nasi sympatyczni goście, którzy przywieźli do Pisarzowic wiele radości, spontaniczności, serdeczności, miłości i szacunku do drugiego człowieka ... 


Galeria zdjęć
Integracja lokalnych społeczności Pisarzowice – Horná Sùča na Słowacji.
W niedzielę 3 lipca odbyła się 26 już edycja Festiwalu Dychových Hudieb Okolo Súče. Występowały tradycyjnie miejscowe kapele, ale także goście z Czech no i oczywiście nasz zespół „Pisarzowianki”. Zespół jest już zapraszany przez starostę Juraja Ondračkę od szeregu lat bowiem Pisarzowice mają podpisaną umowę z Horná Súčą o wzajemnej współpracy.
W tym roku podobnie zresztą jak w roku ubiegłym były z nami rewelacyjne i gorąco przyjmowane przez miejscowych mażoretki Gracja, występujące pod kierunkiem pani Teresy Nycz. Dla mażoretek, młodych i ambitnych dziewczyn (są tam również mieszkanki Pisarzowic) wyjazd był podziękowaniem i zarazem nagrodą za całokształt dużych osiągnięć artystycznych.


Galeria zdjęć

„Regionalne Spotkanie z Tradycją”- Jubileusz 150-lecia Kół Gospodyń w Polsce w Dzięgielowie.

W dniach 25 i 26 czerwca 2016r. w Dzięgielowie na terenach Centrum Misji i Ewangelizacji odbyło się wspaniałe w klimatach tradycji widowisko.
Uczestniczyły w nim delegacje ponad stu KGW z regionu. Zespoły Kół Gospodyń wiejskich z 2 województw Polski Południowej zaprezentowały bogatą historię, dorobek społeczny, kulturalny i gospodarczy. Były także stoiska firm i instytucji pracujących na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Na tejże uroczystości nie zabrakło naszych przedstawicielek z Gminy Wilamowice. Na scenie zaprezentowały się Zespół Regionalny ”Wilamowianie”, Zespół Regionalny „Zasolanie” i Zespół Regionalny „Echo”.


Galeria zdjęć

Diamentowy Jubileusz Koła Gospodyń Wiejskich z Kóz.
22 czerwca członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Kozach świętowały jakże piękny Jubileusz- 60-lecie istnienia Koła.
Na Sali Domu Kultury były szanowne Jubilatki oraz zaproszeni goście. Wśród nich nie zabrakło delegacji Kół Gospodyń Wiejskich z Pisarzowic, Kobiernic i Bujakowa.
Podczas tej wspaniałej uroczystości była przepiękna chwila, a mianowicie wiele członkiń otrzymało z rąk Pani Prezes RZRKiOR w Bielsku-Białej Danuty Kożusznik ORDER SERCA MATKOM WSI. Order ten jest wielkim wyróżnieniem dla każdej członkini za jej pracowitość, cierpliwość, za wytrwałość oraz wiele wyrzeczeń jakie ponosiły na przestrzeni szeregu lat dla swojej małej ojczyzny ; Kozy.


Galeria zdjęć
Majówka z Gimnazjum
Po raz pierwszy Gimnazjum im. Jana Pawła II, szkolny klub UKS „PTG Sokół” oraz Szkolne Koło Wolontariatu, zorganizowali imprezę środowiskową „Majówka z Gimnazjum”. Do przygotowań wspólnymi siłami zaangażowali się uczniowie, nauczyciele, Dyrektor naszego Gimnazjum. 15 maja o godzinie 14, Pan Dyrektor Maciej Żarski i Pani Dorota Nikiel, zaprosili licznie zgromadzonych do wspólnej zabawy. A atrakcji było bardzo dużo. Imprezę rozpoczęliśmy pierwszym Biegiem Ku Słońcu im. Janusza Matery, w którym dystans 2 km przebiegło ponad 200 biegaczy.


Galeria zdjęć
Baw się razem z nami
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Społeczność Uczniowska oraz Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Pisarzowicach zaprosiła mieszkańców na 25-lecie”Baw się razem z nami”.
W sobotnie popołudnie 11 czerwca przy sprzyjającej pogodzie na boisku LKS ”Pionier” mieszkańcy Pisarzowic spotkali się ,by podziwiać występy swoich dzieci, czy też wnucząt i wspaniale bawić się , a także wspominać ,zwłaszcza oglądając kroniki szkolne .


Galeria zdjęć

BAWILIŚMY SIĘ NA WILAMOWSKICH ŚMIERGUSTACH
W dniach 4 i 5 czerwca 2016 roku mieszkańcy Gminy Wilamowice i sąsiednich Gmin, a także goście z zagranicy mogli uczestniczyć we wspaniałej imprezie plenerowej jaką są „Wilamowskie Śmiergusty”. Był to piękny przegląd zespołów regionalnych z naszej Gminy (miedzy innymi Z.R.„Pisarzowianki”), orkiestr dętych, mażoretek, grup tanecznych i teatralnych. Ciekawostką był spektakl w języku wilamowskim.


Galeria zdjęć
Śladem Sanktuariów Maryjnych Europy.

W sobotni wczesny poranek 30 kwietnia 2016 r. po rannej mszy świętej, 41 osobowa grupa z naszej parafii pw. Św. Marcina wyruszyła na Szlak Sanktuariów Maryjnych Europy.


Galeria zdjęć
II Rodzinny Piknik św.Urbana w Bujakowie
Rada Parafialna wraz z księdzem proboszczem Stanisławem Kobiałką z Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Bujakowie w przepiękną ,słoneczną, majową niedzielę zorganizowała II Rodzinny Piknik Św.Urbana.
Zapyta ktoś; dlaczego Piknik św.Urbana?, odpowiedź jest bardzo prosta. TRADYCJA!


Galeria zdjęć

Procesja Bożego Ciała ulicami Pisarzowic.
Uroczystość Bożego Ciała ma charakter dziękczynny i radosny. Każdy z jej uczestników ma Bogu za co dziękować.
Uroczystość Bożego Ciała wprowadził w Polsce po raz pierwszy biskup Nankier w 1320roku w diecezji krakowskiej .Można domniemać, że to święto również i w naszej miejscowości obchodzono, bo wg badaczy historii istniała ona już w 1327roku.
W 1420 roku na synodzie gnieźnieńskim uznano uroczystość za powszechną i tak jest do dnia dzisiejszego.


Galeria zdjęć

Pszczelarze Koła Bartnik w Pisarzowicach mają swój sztandar.

Piękną uroczystość przeżywaliśmy w niedzielę 15 maja 2016 r. Kolejna organizacja działająca w Pisarzowicach otrzymała sztandar. Po strażakach, górnikach, Uczniowskim Klubie Sportowym „Sokół”, placówkach oświatowych, swój sztandar ma od tego dnia Koło Pszczelarzy „ Bartnik” - grupa ludzi hobbystów , których łączy miłość i pasja do pszczół.
W miejscowym kościele na uroczystej mszy św. podczas której nowy sztandar został poświęcony obecnych było 18 pocztów sztandarowych i liczna grupa zaproszonych gości. 


Galeria zdjęć
„ W KGW Babska wiosna w sercach gra od 150 lat czyli wiosenne spotkanie kobiet”
16 kwietnia 2016roku wszystkie członkinie wraz z zaproszonymi gośćmi ,a w szczególności z Honorową Członkinią 103-latką Panią Aniela Kwarciak spotkały się na Sali OSP
w Pisarzowicach.
Przewodnicząca przywitała wszystkich zebranych słowami piosenki; cyt…..; wiosna, cieplejszy wieje wiatr, wiosna znów nam ubyło lat, wiosna w koło, rozkwitły bzy, śpiewa skowronek nad nami, drzewa strzeliły pąkami, wszystko kwitnie i ja i Wy.
W tym wspaniałym wiosennym dniu, świętujemy nie tylko przybycie wiosny ale także świętujemy tutaj w tej naszej małej ojczyźnie w Pisarzowicach Jubileusz powstania Kół Gospodyń Wiejskich w Polsce ,a to 150 lat ich istnienia (…).


Galeria zdjęć

OGŁOSZENIE O ZEBRANIU WIEJSKIM
Informuję mieszkańców, że w dniu 24.04.2016r o godzinie 8.00 
w Sali OSP Pisarzowice odbędzie się Zebranie Wiejskie.

Sołtys Pisarzowic
Stanisław Peszel
WIELKANOCNE SPOTKANIE EMERYTÓW
5 kwietnia 2016 r. miało miejsce kolejne spotkanie Koła Emerytów w Sali Domu Kultury w Pisarzowicach z okazji spotkań świątecznych. Tym razem przy wielkanocnym świątecznym stole spotkanie odbyło się nieco skromniej, bez jubileuszy. Pani Julia nie miała okazji przy pomocy swojego instrumentu guzikowego odśpiewać 100 lat jubilatom. Były natomiast okoliczne biesiadne piosenki, które śpiewali wspólnie emeryci po poświęceniu i błogosławieństwie przez ks. Adama Łomozika wielkanocnego poczęstunku. Po wspólnym odśpiewaniu „Zwycięzca śmierci ….” smaczna świąteczna babka, jajko z wędliną, kawa i herbata, sprawnie rozprowadzone na świątecznie ustrojonych biesiadnych stołach, wyśmienicie smakowały wszystkim uczestnikom spotkania.
                 Nie mogło zabraknąć na tej uroczystości Sołtysa Pisarzowic Pana Stanisława Peszla wraz z małżonką oraz Wice Przewodniczącego Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Bielsku – Białej Pana Henryka Wójtowicza. Nad całością spotkania czuwała Przewodnicząca Koła Emerytów w Pisarzowicach Pani Monika Mleczko. Oprawę instrumentalną przygotowała Pani Julia Markiel. Za nami pozostało kolejne udane świąteczne spotkanie.

Oprac. Wacław Morawski

Galeria zdjęć
OGŁOSZENIE  BURMISTRZA
Burmistrz Wilamowic informuje, że od dnia 24.03.2016r w Urzędzie Gminy w Wilamowicach SALA ŚLUBÓW będą wydawane wnioski na świadczenia 500+.
Wnioski można składać od 1 kwietnia 2016r w godzinach od 7.30 do 17.00 przez okres 3 miesięcy, a świadczenia zostaną wypłacone z wyrównaniem od kwietnia najpóźniej w ciągu trzech miesięcy liczonych od dnia złożenia wniosku.
Jeżeli wniosek złożony zostanie po 1 lipca 2016r świadczenia będą wypłacane od miesiąca złożenia wniosku.
OGŁOSZENIE BURMISTRZA
Burmistrz Wilamowic podaje do publicznej wiadomości, że w Urzędzie Gminy Wilamowicach ul. Rynek 1 w terminie od 25 marca do 15 kwietnia 2916 roku wywieszony zostanie wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wilamowice, która została przeznaczona do oddania w najem.
Do oddania w najem została przeznaczona część nieruchomości gruntowej oznaczonej jako dz.1871/9 położonej w Wilamowicach.

JUBILEUSZ PANI ANIELI KWARCIAK
Żyć dla Boga i dla ludzi to jest motto życiowe pani Anieli Kwarciak. Dlatego właśnie Mszą Św. w kościele parafialnym w Wilamowicach rozpoczęły się uroczystości z okazji 103 rocznicy urodzin pani Anieli. Mszę Św. odprawił ksiądz dziekan Michał Boguta, który wiele ciepłych słów powiedział pod adresem babci (tak ciepło określił jubilatkę).


Galeria zdjęć
TAK POMAGAM.

Szkolne Koło Wolontariatu działające w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pisarzowicach po raz drugi wzięło udział w akcji Caritas „Tak Pomagam”. W dniach 4 i 5 marca w sklepach Biedronka w Pisarzowicach i w Wilamowicach zbieraliśmy produkty spożywcze i chemię gospodarczą. W akcji brało udział 84 uczniów. Do współpracy z młodymi wolontariuszami włączyli się pracownicy pisarzowickich szkół. Uczniowie pomagali również członkom zespołu charytatywnego z Hecznarowic w zbiórce żywności na terenie tej miejscowości.
Ta szlachetna akcja przyniosła piękny efekt. Zebranych zostało 1472,8 kg artykułów spożywczych i chemii gospodarczej, którymi obdarowanych zostało 51 rodzin z Pisarzowic i gminy Wilamowice. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy poparli tą akcję i wkładali do koszyka swoje dary.
Agnieszka Kania
Joanna Przybylska

PS
Z wielką przyjemnością obserwuję działalność Szkolnego Koła Wolontariatu, która nastawiona jest na pomoc dla drugiego człowieka. A ludzi potrzebujących nigdy nie zabraknie. Mogą być oni jednak spokojni że zawsze znajdzie się ktoś, kto wyciągnie pomocną dłoń i sprawi przez to że Święta są radośniejsze. Ta posiana dobroć w serca tych młodych ludzi już zawsze przynosić będzie obfity plon. Serdecznie dziękuję za tą akcję uczniom, nauczycielom i pracownikom obu szkół.
Sołtys Pisarzowic
Stanisław Peszel
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW
ŚWIATŁOWÓD BEZPOŚREDNIO DO DOMU
Firma Beskid Media rozpoczęła kolejny etap realizacji budowy sieci doprowadzającej Internet światłowodowy bezpośrednio do gospodarstw domowych. Tym razem budowa sieci rozpocznie się na terenie Pisarzowic. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2016 oraz 2017.
Miejscowości, które dotychczas znalazły się na mapie projektu, mają szansę na ogromny rozwój społeczny oraz gospodarczy. Sieć światłowodowa umożliwi mieszkańcom bezpośredni dostęp do wysokiej jakości usług takich jak Internet do 300Mb/s, telewizja kablowa oraz cyfrowa telefonia. Szerokopasmowe łącza będą dostępne docelowo dla wszystkich gospodarstw domowych. Dzięki nowoczesnej technologii doprowadzenie trzech usług do budynku jest możliwe za pomocą jednego przewodu, co znacznie ułatwia korzystanie z usług teleinformatycznych.
Równocześnie z postępem prac w Pisarzowicach budowa szerokopasmowych łącz odbywać się będzie na terenie kolejnych miejscowości, miedzy innymi w Kozach.

Kierownik marketinguKatarzyna Fornal  Tel. (33) 432 22 17.
Szczegóły zasięgu dostępne na stronie WWW.beskidmedia.pl oraz w Biurze Obsługi Klienta pod nr (33) 484 19 19.
Punkt Obsługi Klienta Beskid Media Sp. z o.o    Ul. Sienkiewicza 14, 33-650 Kęty
103 rocznica urodzin  Pani Anieli Kwarciak
Drogie Panie członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Pisarzowicach;

Zbliża się podsumowanie naszych 4 letnich prac w KGW na rzecz rozwijania dawnych i nowych tradycji ludowych. Były one bardzo pracowite, a zaowocowały licznymi wyróżnieniami w tym medalem„Koło Tradycyjne i Nowoczesne”. Są więc powody do zadowolenia, ale także powody do podziękowania.
Drogie Panie, serdecznie dziękujemy Wam za to, że promujecie naszą miejscowość Pisarzowice, że robicie wszystko, aby nasza mała Ojczyzna Pisarzowice była coraz piękniejsza i zasobniejsza (fotorelacja w galerii zdjęć- w pigułce).
Oprócz podziękowań czas także na życzenia. Przecież to 8 Marca -Święto Kobiet. Z tej to okazji pragniemy życzyć wszystkim członkiniom KGW Pisarzowice, członkiniom Zespołu Regionalnego ”Pisarzowianki” oraz wszystkim naszym mieszkankom wszystkiego co dla Was może być najpiękniejsze i najlepsze. Pragniemy Wam życzyć abyście zawsze osiągały szczyty swoich marzeń, a to czego pragniecie zawsze było na wyciągnięcie Waszych rąk. By uśmiech rozpromieniał Wasze twarze oraz byście zawsze czuły się doceniane.


Galeria zdjęć
Dzień Chorego.
11 lutego 2016 roku obchodziliśmy XXIV Światowy Dzień Chorego. Jest to dzień, w którym w szczególny sposób chcemy być blisko chorych, starszych i tych którzy się nimi opiekują. Młodzież z gimnazjum im. Jana Pawła II w Pisarzowicach należąca do szkolnego koła Caritas po raz drugi zaangażowała się w obchody Światowego Dnia Chorego. 


Galeria zdjęć
Zakończenie okresu świątecznego śpiewem kolęd i pastorałek w kościele pw. Św.Marcina w Pisarzowicach
Każdego roku 40 dni po Bożym Narodzeniu Kościół Katolicki obchodzi Święto Ofiarowania Pańskiego. To pamiątka ofiarowania Jezusa w Świątyni w Jerozolimie.
W Polsce w tym dniu obchodzone jest także święto Matki Boskiej Gromnicznej. Tego dnia wierni przynoszą do świątyni świece gromniczne .

Galeria zdjęć
Nawiedzenie obrazu Jezusa Miłosiernego w Pisarzowicach
Św. Siostra Faustyna w swoim dzienniczku zapisała słowa Jezusa – podaję ludziom naczynie, z którym mogą przychodzić po łaski do źródła miłosierdzia. Tym naczyniem jest ten Obraz z podpisem Jezu ufam Tobie.
I ten właśnie obraz dotarł do naszej parafii Pisarzowice 31 stycznia 2016r o godzinie 17.00 z sąsiedniej Starej Wsi. To wydarzenie zmobilizowało większą część naszej prawie 6–cio tysięcznej społeczności do godnego przywitania obrazu. Razem z Obrazem dotarły też Relikwie św. Jana Pawła II i św. Siostry Faustyny.
Wśród oczekujących na obraz, oprócz wiernych, służby liturgicznej, pocztów sztandarowych, delegacji wszystkich działających w Pisarzowicach organizacji społecznych, księży z naszej Parafii, a także księży z Dekanatu Wilamowickiego był także nasz ksiądz biskup Piotr Greger.

Galeria zdjęć

ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE KOŁA EMERYTÓW I RENCISTÓW w PISARZOWICACH.
Dzień 26 stycznia 2016r był dniem tradycyjnego spotkania świąteczno-noworocznego dla koła emerytów i rencistów w Pisarzowicach. W Sali miejscowego Domu Kultury spotkali się przy wspólnym stole na świątecznym poczęstunku. W spotkaniu uczestniczyli między innymi Sołtys Pisarzowic Stanisław Peszel, oraz Wiceprzewodniczący Zarządu Okręgowego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bielsku-Białej, mieszkaniec Pisarzowic pan Henryk Wójtowicz, który rozpoczął spotkanie przekazując wszystkim zebranym serdeczne życzenia noworoczne. Pozostałą część prowadziła Prezes Koła pani Monika Mleczko.


Galeria zdjęć

JUBILEUSZE
W sobotę 23 stycznia 2016r świętowali swoje jubileusze 50-cio, 60-cio, a nawet 70-cio lecia, pary małżeńskie z terenu Gminy Wilamowice. Wśród dostojnych jubilatów były także pary z Pisarzowic. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele w Wilamowicach. Mszę Św. koncelebrowali kapłani z poszczególnych miejscowości. Oprócz dostojnych jubilatów we mszy św. uczestniczyli przedstawiciele gminnych władz samorządowych, sołtysi, a także członkowie rodzin jubilatów.

Galeria zdjęć
VII Przegląd Zespołów Kolędniczych Kół Gospodyń Wiejskich Podbeskidzia w Grojcu.

17 stycznia 2016r. w sali widowiskowej Domu Ludowego w Grojcu odbył się VII Przegląd Zespołów Kolędniczych Kół Gospodyń Wiejskich Podbeskidzia.
Ideą tegoż przeglądu było propagowanie tradycji noworocznego śpiewania kolęd i pastorałek, upowszechnianie tradycji amatorskiego ruchu artystycznego jako ważnego czynnika kulturotwórczego.

Galeria zdjęć
XVI Festiwal Kolęd i Pastorałek„Spotkania z kolędą „2016

Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok są już za nami, ale nadal w powietrzu czuć tę magiczną moc Bożego Narodzenia, trwającą aż do Matki Boskiej Gromnicznej. A to za sprawą rozlegających się śpiewów kolęd, pastorałek oraz chodzących kolędników; z szopką ,gwiazdą i muzyką w różnych rejonach naszej polskiej ziemi;

….Uśmiechnęła się kolęda, a my razem z nią,
Matka Boska i Dzieciątko będą mieli dom,
Wejdą razem z tą kolęda w nasz rodzinny krąg,
I już nigdy i już nigdy nie odejdą stąd.

Galeria zdjęć

Noworoczne spotkanie integracyjne w Pisarzowicach.

Na niebie Gwiazda ciemność rozświetla,
jaśnieją nocy drogi,
Zewsząd słychać Bóg się rodzi,
Dobro – stanęło pośród ludzi (....)

Pięknym zwyczajem w Pisarzowicach jest fakt, że z początkiem każdego Nowego Roku na uroczystej kolacji członkowie Rady Sołeckiej spotykają się w gronie tych osób, które mają decydujący wpływ na to co się w Pisarzowicach dzieje i jak się żyje naszym mieszkańcom.

Galeria zdjęć 
Warto pomagać
W Gimnazjum im. Jana Pawła II Pisarzowicach działa Szkolne Koło Wolontariatu. Przez cały rok organizujemy wiele akcji charytatywnych i zbiórek. Jednak grudzień był dla nas bardzo pracowitym miesiącem. Najpierw włączyliśmy się w ogólnopolską akcję charytatywną organizowaną przez Fundację Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu „Poduszka dla maluszka”, uczniowie naszego Gimnazjum zebrali 300 zł, które zostały przekazane Fundacji. Czwartego grudnia młodzież przebrana za aniołki, Mikołaje i bajkowe postacie udała do się do przedszkoli w Pisarzowicach i Hecznarowicach, gdzie rozdawała dzieciom cukierki, baloniki, czytała bajki i wykonywała ozdoby świąteczne z masy solnej. Mikołajkowe spotkanie sprawiło wiele radości młodzieży i dzieciom z przedszkola. 


Galeria zdjęć
Wspólne kolędowanie na Sesji Świątecznej Rady Miejskiej w Wilamowicach.
W środę, 30 grudnia 2015r. w Sali bankietowej Restauracji „Rogowa” w Wilamowicach, odbyła się tradycyjnie już świąteczna Sesja Rady Miejskiej ,będąca okazją do podsumowania kończącego się 2015r. i wytyczenie planów na nadchodzący 2016r. Gospodarzem był przewodniczący Rady Miejskiej Wilamowic Stanisław Nycz.


Galeria zdjęć

Spotkanie przedświąteczne Z.R.”Pisarzowianki”
Święta Bożego Narodzenia to najpiękniejsze święta na które czekają nie tylko dzieci, ale i dorośli. Są to święta najbliższe i najdroższe naszym sercom, gdyż towarzyszy im niepowtarzalna i wyjątkowa atmosfera.
Tradycyjnie przed Świętami Bożego Narodzenia członkowie Zespołu Regionalnego „Pisarzowianki” spotykają się w Wiejskim Domu Kultury przy Przedświątecznym Stole wraz z sołtysem p.Stanisławem Peszlem i jego żoną Krystyną, a także z kierowniczką WDK p.Urszulą Kucharską i jej mężem Tomaszem . W tym roku do naszego stołu zasiadła z nami wspaniała młodzież, Michalinka Krauze, Zuzia Kostrzewa, Roksana Tobiasz, Patrycja i Daniel Handzlik, Laura i Zachariasz Polaszek, Rafał Tobiasiewicz ,Kaja Puzoń, która to wspiera swymi głosami nasz repertuar świąteczno- kolędowy.
Było wspaniale, spotkanie upłynęło w bardzo ciepłej atmosferze z rodzinnym klimatem. Nie zabrakło tradycyjnej rybki wigilijnej z sałatką oraz słodkości, a zwłaszcza przepięknych kolęd, które to zespół prezentować będzie w najbliższym okresie świątecznym .

Kierownik ZR”Pisarzowianki” C.Puzoń

Galeria zdjęć

IV Festiwal Beskidzkich Stołów Świątecznych

Stowarzyszenie Beskidzkie Smaki, Restauracja Wirtuozeria oraz Radio Bielsko 5 grudnia zorganizowali IV Festiwal Beskidzkich Stołów Świątecznych.
Edycję tą rozpoczęto uroczystym rozświetleniem Bożonarodzeniowej choinki. W ramach festiwalu, który odbył się w Restauracji Wirtuozeria w Bielsku Białej zostały rozegrane dwa Konkursy Świątecznych Stołów o Beskidzkie Anioły ; dla profesjonalistów, gdzie swoje dokonania prezentowali kucharze zawodowi (m.in. gospodarze) i amatorzy, w którym to brały udział panie z Kół Gospodyń Wiejskich prezentując świąteczne smakołyki.


Galeria zdjęć
Roztańczona i rozśpiewana Impreza Andrzejkowa w Domu Kultury w Starym Bielsku.

Stare Bielsko, jedna z największych i najstarszych dzielnic Bielska-Białej.
To tutaj po raz kolejny ,dzięki zaproszeniu kierownika Domu Kultury pana Piotra Szczutowskiego oraz Rady Osiedla w Starym Bielsku członkowie Z.R. ”Pisarzowianki” mogli wspólnie z mieszkańcami i gośćmi spędzić Noc Andrzejkową.
Na tejże wspaniałej imprezie zaprezentował się także Zespół Taneczny dziewcząt, które to od września br. ćwiczą układy taneczne pod okiem instruktorki.
Wszyscy zebrani na Sali bawili się nie tylko do tanecznych przebojów (klimaty lat 80-90), ale wspólnie śpiewając znane biesiadne piosenki przy akompaniamencie pana Stanisława Olearczyka, zajadając starobielski smalec i kołacze śląskie.
Panujący niesamowity klimat imprezy jak i doborowe towarzystwo sprawiały, że żal było wracać do domu.
Dziękujemy bardzo serdecznie panu Piotrowi Szczutowskiemu, wyjątkowym mieszkańcom i przybyłym gościom za tak wspaniale spędzone chwile na wspólnym biesiadowaniu w Noc Andrzejkową.

Kier. Z.R”Pisarzowianki”-Cecylia Puzoń

Galeria zdjęć
Konkurs pieśni patriotycznej
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przeprowadził w dniu 20 listopada br. parafialny etap XVI Przeglądu Pieśni Patriotycznej im. Małgorzaty Papiurek organizowany przez Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej, Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Rozpoczynając przegląd Prezes POAK przywitał przybyłych zaproszonych gości, rodziców występujących w przeglądzie dzieci, nauczycieli i opiekunów oraz dzieci biorące udział w przeglądzie. 


Galeria
OGŁOSZENIA

-  Informuje się mieszkańców Pisarzowic, że jednostką odpowiedzialną za zimowe utrzymanie dróg i ulic w sezonie zimowym 2015/1016 będzie:
Całość dróg gminnych i wewnętrznych:
P.P.H. „ALGA” S.C. Bestwina ul Kościelna
Telefony: kom.696-403-343, Stacjonarny (32) 2157-133
Drogi powiatowe (Bielska, Szkolna, Krakowska, Kęcka)
„REZBUD” Janowice ul. Janowicka
Telefony: REZBUD 693-560-478, 
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH (33) 818-40-33

-  Informuje się mieszkańców Pisarzowic, że do Komendy Miejskiej Policji w Bielsku Białej zwrócił się z prośbą pan Burmistrz Marian Trela o przeprowadzenie wzmożonych kontroli ruchu drogowego na drogach powiatowych (Bielska, Szkolna, Krakowska, Kęcka), oraz na drogach gminnych (Czernichowska, Piękna). Chodzi o poprawę bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego.

-  Informuje się zainteresowanych, że w Urzędzie Gminy w Wilamowicach Rynek 1 w dniach od 27 listopada do 18 grudnia 2015 roku wywieszony zostanie wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wilamowice, która:
została przeznaczona do oddania w najem na czas nieoznaczony działka 1871/9 położona w Wilamowicach.
zostają przeznaczona do oddania w dzierżawę działki 3160, 3175, 3185, 3233, 3244, 3205, 3201, 3377/1, 3377/2, 2253, 2509, 3046, 3048, 3052, 3055, 3054, 2088, 161, 208/19 ,515, 516, 513/2, 71, 522, 85, 520, 519, 518, 517, 84, 86, 88, 92, 91, 80, 82, 79, 76, 75, 74, 90. Nieruchomość gruntowa położona jest w Wilamowicach.

                                                                      Sołtys Pisarzowic - Stanisław Peszel

POŚWIĘCENIE TABLICY PAMIĄTKOWEJ I ODPUST NA ŚW. MARCINA W PISARZOWICACH

Uroczystość odpustowa ku czci Św.Marcina w tym roku była bardzo doniosła.
W tym to dniu Ksiądz Biskup Tadeusz Rakoczy poświęcił pamiątkową rzeźbę-votum wdzięczności dedykowaną św. Janowi Pawłowi II, która jest wyrazem pamięci oraz ogromnego szacunku jakim cieszył się jeden z największych Polaków w dziejach naszej ojczyzny św. Jan Paweł II. Autorem rzeźby jest mieszkaniec Pisarzowic artysta rzeźbiarz Daniel Rostecki.


Galeria zdjęć

Rocznicowa Uroczystość 11-listopada 2015r.           

Cząstka narodu
zawsze musi być pod bronią,
bez niej swoi czy obcy
z domu cię wygonią.
Kto sarka na wojska
by na nie nie płacić
utraciwszy wszystko
wnet ojczyznę straci.”
Adam Mickiewicz

Narodowe Święto Niepodległości, upamiętniające odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918roku jest obchodzone każdego roku także w naszej miejscowości.
Rocznicowa Uroczystość rozpoczęła się w kościele pw. Św.Marcina, inscenizacją patriotyczną w wykonaniu młodzieży Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Obecni na tej uroczystości byli ;Burmistrz Wilamowic Marian Trela, Radna Powiatu Bielskiego Dorota Nikiel, Przewodniczący Rady Miejskiej Wilamowice Stanisław Nycz, sołtys Stanisław Peszel, kierownik ZOSiP pani Bożena Sobocińska, przedstawiciele Rady Miejskiej Wilamowic, przedstawiciele Rady Sołeckiej, przedstawiciele OSP, delegacja KGW, delegacja Koła Emerytów i Rencistów, delegacja Koła Pszczelarzy, delegacja Fundacji Krzyż Dziecka, delegacja rodziców obu szkół, delegacja Kółka Rolniczego, delegacja Akcji Katolickiej. Poczty sztandarowe Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, UKS Sokół, górników, straży pożarnej. Następnie proboszcz parafii ksiądz Janusz Gacek odprawił msze świętą w intencji Ojczyzny. Po mszy świętej wszyscy zebrani w kościele przeszli na cmentarz pod pomnik ku czci poległych mieszkańców Pisarzowic w I i II wojnie światowej. Pomnik ten został wybudowany z inicjatywy Rady Soleckiej w 1989r.
Na cmentarzu pod pomnikiem po rozpoczęciu przez dyrektora Szkoły Podstawowej panią Lidię Dziubek oraz uroczystym apelu poległych, który prowadził dyrektor Gimnazjum Maciej Żarski przedstawiciele zebranych organizacji złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze.

Członek Rady Sołeckiej Cecylia Puzoń

Galeria zdjęć

Gaudeamus igitur odśpiewany!

Wiejski Dom Kultury w Pisarzowicach już po raz piąty otworzył drzwi dla studentów Akademii Złotego Wieku „Cztery Pory Roku”.
Inauguracyjne spotkanie i pierwszy wykład miał miejsce 15 października br. Stali oraz nowo przyjęci studenci odebrali nowe indeksy, w których pojawiły się nowe rubryki.
W tym roku prócz wykładów studenci będą mogli wziąć udział w zajęciach praktycznych.
Po części powitalnej i organizacyjnej, nadszedł czas na pierwszy w roku akademickim 2015/2016 wykład.


Galeria zdjęć

FESTIWAL KULTURY WSZELAKIEJ ŁĄCZY!

Festiwal Kultury Wszelakiej, organizowany corocznie przez Wiejski Dom Kultury w Pisarzowicach, ma już swoich stałych fanów lecz w tym roku ich liczba znacznie się powiększyła!
Impreza ma być całorocznym podsumowaniem działalności domu kultury, promuje stałe formy pracy, angażuje środowisko do wspólnych przedsięwzięć, konfrontuje uczestników zajęć i otwiera drzwi domu kultury dla tych, którzy jeszcze go nie odwiedzili.


Jesienne „ duszonki” Z.R.”Pisarzowianki”

…. Jak nie kochać jesieni, jej barw purpurowych
Szarych ,żółtych ,czerwonych, srebrnych, szczerozłotych,
Gdy białą mgłą otuli zachodzący księżyc,
Kojąc w twym sercu, codzienne zgryzoty. (….)
T.Wywrocki

Każdego roku porą jesienną członkowie Zespołu Regionalnego ”Pisarzowianki” organizują w Fest Parku wspaniałe – „duszonki”.
W tym roku zaszczycili nas swoją obecnością wspaniali goście, a to Pan Burmistrz Marian Trela z żoną Barbarą, Dyrektor MGOK z Wilamowic pan Aleksander Nowak z żoną Krystyną, sołtys naszej miejscowości pan Stanisław Peszel z żoną Krystyną ,byłe członkinie zespołu, panie z zarządu KGW, oraz gospodarze Fest Parku państwo Ilona i Stanisław Pudełko.
Pan Stanisław zadbał, by aromatyczny i pyszny smak duszonek pozostał w pamięci na długo, a zapach rozchodzący się po okolicy „łaskotał” podniebienia nie tylko nas ,ale i sąsiadów.
Przy wspólnym śpiewie ,wspaniałym akompaniamencie dwóch akordeonistów pani Urszuli i naszego niezastąpionego pana Stanisława, pysznym jadle i różnorodnych napojach czas upłynął bardzo szybko.

Kier.Z.R.”Pisarzowianki”-C.Puzoń

Galeria zdjęć
Spotkania z młodzieżą klas VI.
W dniu 20 października br przewodnicząca KGW Puzoń Cecylia spotkała się w Domu Kultury na zajęciach z grupą młodzieży szkoły podstawowej wraz z nauczycielami p.Agnieszką Kania i p.Haliną Zbijowską-Nikiel. Zajęcia realizowane były w ramach projektu „Pisarzowice-moja mała ojczyzna” dofinansowane ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.Galeria zdjęć

SPOTKANIE EMERYTÓW PRZY GRILLU
Szanujmy ludzi starszych – pod tym hasłem w piękne słoneczne popołudnie 23 września 2015 ROKU spotkali się tradycyjnie już, jak co roku emeryci na - wspólnym biesiadowaniu. Biesiadowanie było nie tylko przy kawie i ciastkach, ale także przy pysznych kiełbaskach z grilla, serwowali je panowie Bolesław Michalski i Grzegorz Klecha. Opiekać kiełbaski mieli dla kogo, gdyż na spotkaniu bawiło się prawie 90 osób. Dla licznej grupy uczestników spotkanie pod namiotem, przed nową estradą było okazją do zapoznania się z całą tą inwestycją, a także okazją do wyrażenia swojego uznania po tym co zobaczyli.


Galeria

WAKACYJNA BIESIADA W STYLU COUNTRY DLA AKADEMII ZŁOTEGO WIEKU, 
24.09.2015
Organizator: WDK w Pisarzowicach

Galeria zdjęć
Wycieczka Kółka Rolniczego na Śląsk-  Szlakiem Zabytków Techniki.
 
Jesienna słoneczna sobota 3 października, uczestnicy wycieczki zorganizowanej przez Prezesa p.Andrzeja Sternata oraz Zarząd Kółka Rolniczego w Pisarzowicach przyjechali pod kopalnię srebra w Tarnowskich Górach. Z tego miejsca rozpoczęło się wspaniałe zwiedzanie Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach, Sztolni Czarnego Pstrąga i Muzeum Chleba, Szkoły i Ciekawostek w Radzionkowie.


Galeria zdjęć
Wycieczka do Wiednia

Zarząd Koła Gospodyń Wiejskich zorganizował wycieczkę do Wiednia.
W deszczową sobotnią noc uczestnicy wyjechali z Pisarzowic, przygotowani w parasole i peleryny. Jakież było miłe zaskoczenie kiedy około 10:00 dojechaliśmy do Wiednia, i podczas naszego pobytu żadna kropla deszczu nie spowiła tę przepiękną stolicę Austrii.
Wszyscy uczestnicy, naszej wspanialej wycieczki rozpoczęli zwiedzanie najważniejszych zabytków Wiednia.


Galeria zdjęć
39 Bielski Rodzinny Rajd Rowerowy 
z półmetkiem na LKS „Pionier” w Pisarzowicach.

20 września około godziny 11:30 w pochmurną pogodę, ale z lekkimi przebłyskami promieni słonecznych, na stadion LKS „Pionier” w Pisarzowicach wjechało około 2000 rowerzystów. Nie odstraszyła uczestników niezbyt pewna, typowo jesienna pogoda.


Galeria zdjęć
 WILAMOWSKIE ŚMIERGUSTY 2015
 W sobotę i niedzielę wrześniową dzięki zaproszeniu Burmistrza Wilamowic oraz Dyrektora MGOK w Wilamowicach wszyscy mieszkańcy Gminy Wilamowice jak i mieszkańcy sąsiednich Gmin mogli uczestniczyć we wspaniałej imprezie plenerowej, a były to tradycyjne Wilamowskie Śmiergusty 2015r. w ramach projektu „Wzmocnienie więzi partnerskich jako przykład dla państw kandydujących do Unii Europejskiej”. Tym razem wszyscy bawili się na płycie stadionu LKS „Wilamowiczanka”.


Galeria zdjęć
Konkurs wieńców dożynkowych w Kozach               
Kapryśna pogoda 6 września (niedziela) nie odstraszyła uczestników jak i gości na dożynkach Gminnych w Kozach.
Podczas tychże dożynek w parku przy Pałacu Czeczów odbył się VIII Regionalny Konkurs Wieńców Dożynkowych.
Uczestniczyło w konkursie 17 Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu bielskiego, cieszyńskiego, oświęcimskiego i żywieckiego.


Galeria zdjęć
Dożynki parafialne w Pisarzowicach

„Spójrz Maryjo uwiliśmy
z kłosów pełnych naszych pól
dożynkowy wieniec złoty
by go złożyć u Twych stóp…..”

Tą piękną i jakże symboliczną pieśnią zespół regionalny „Pisarzowianki” rozpoczął 30 sierpnia w naszej parafii ,w kościele pw. Św.Marcina dożynki parafialne.
Dożynki te były zwieńczeniem prac żniwnych rolników, całorocznej pracy naszych sadowników, pszczelarzy, ogrodników.


Galeria zdjęć
Pielgrzymka do Częstochowy

6 sierpnia (czwartek) 2015r. z Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Hałcnowie wyruszyło ok.1800 pielgrzymów w 9 grupach, jedną grupę 46 osób stanowili pielgrzymi z Węgier.
Była to XXIV Pielgrzymka Diecezji Bielsko-Żywieckiej na Jasna Górę. Główny przewodnik to ks.Józef Walusiak.
Uczestnicy pielgrzymki mieli do pokonania 180km.


Galeria
Kulinarne Dziedzictwo Powiatu Bielskiego w Jasienicy.

Wakacje osiągnęły swój półmetek. Pogoda dopisuje, żar leje się z nieba, a co weekend korzystamy ze wspaniałych imprez plenerowych.
Jednym z takich interesujących wydarzeń z mnóstwem atrakcji w którym uczestniczyły przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich m.innymi naszej gminy było 01 sierpnia Święto Powiatu Bielskiego oraz Josiynicki Żniwowani.

Galeria
„Pisarzowskie Sobótki 2015”

Po siedmiu latach przerwy tradycyjna impreza środowiskowa „Pisarzowskie Sobótki” została reaktywowana.
04 lipca br organizatorzy, a to; Rada Sołecka, Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna, Klub Sportowy „Pionier”, Wiejski Dom Kultury w Pisarzowicach, MGOK Wilamowice oraz Burmistrz Wilamowic pokazali, że można wspaniale się zintegrować i zorganizować jakże wspaniałą imprezę środowiskową. Odbyła się ona na pięknej i funkcjonalnej estradzie koncertowej oraz jej zapleczu.

Galeria zdjęć
W tym roku w wakacyjną niedzielę (28 czerwca) odbyła się już 25 edycja Festiwalu Dychových Hudieb Około Sùče na którym występowały zespoły ze Słowacji, z Republiki Czeskiej ,no i oczywiście z Polski- Zespół Regionalny „Pisarzowianki, który zapraszany jest wraz z delegacją z Pisarzowic przez starostę Juraja Ondračkę. Na słowackiej scenie zaprezentowały się również rewelacyjne mażoretki „Gracja” ze Starej Wsi ,których instruktorem jest pani Teresa Nycz. 


Galeria zdjęć
WYBORY SOŁTYSA

Wybory Sołtysa to wydarzenie, które przyciąga najbardziej aktywnych mieszkańców, ludzi którym zależy na dobrym wizerunku sołectwa. Ale nasuwa się pytanie czy w dniu 19 kwietnia 2015r. wszystkim uczestnikom zebrania zależało na tym, jak przez najbliższe 4 lata rozwijać się będzie nasza wioska i w jakim kierunku pójdzie działanie lokalnej społeczności w dziedzinach lokalnego życia społeczno-kulturalnego. Chyba nie wszystkim. A pewnej grupce uczestników przyświecał zupełnie inny cel.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego